Grotenbreg Architecten

Index Home /woningbouw/Hofjeswoningen

24 Hofjeswoningen prijsvraag

 

 

 

Ideeënprijsvraag

Zo wil ik Wonen

TOELICHTING MOTTO HOFJESWONINGEN

DOELGROEPEN ( evenwichtige bevolkingsopbouw )
Starterswoningen (koop) gemengd met huurwoningen (samenwerking met woningcorporatie
is noodzakelijk ) ( 540 cm. beukbreedte-tussenwoningen € 180.000 )
Koopsector eindwoningen met meer grond voor extra groen in de directe woonomgeving en
uitbreidbaar tot een levensbestendige woning naar de zijkant, voor- en achterzijde.
(600 cm beukmaat-eindwoningen ≤ € 250.000 )
( evenwichtige bevolkingsopbouw arm-rijk-jong-oud-etc-etc )

NIEUWBOUW EN WOONMILIEU ( vrij-indeelbaar + uitbreidbaar + levens bestendig )
Uitgangspunt is vrije indeelbaarheid van woning ( woning-casco )
en woonomgeving. (stedelijk casco)
Hierbij gaat het om uitbreidbaarheid die niet ten koste mag gaan van de woonkwaliteit van de
directe woonomgeving in de buurt. Derhalve is de uitbreidbaarheid aan de openbare zijde
van de woning gelimiteerd,zodat de buren elkaar niet kunnen beperken in het woongenot.
Door deze limitering ontstaat juist een aangename semi-openbare groene overgangs-zône.

VEEL GROEN IN DE DIRECTE WOONOMGEVING
Zo min mogelijk verharding maakt ruimte voor maximale aanleg van groen.
Het parkeren wordt daarom zoveel mogelijk buiten de woning en woonerf gesitueerd,
waardoor stank- en geluidoverlast worden geminimaliseerd. Natuurlijk is de woning
bereikbaar voor ambulance , brandweer,verhuizen en snel boodschappen uitladen.
Daardoor ontstaat een centrale groene ontmoetingsruimte in de natuur.
( permacultuur,water , groen en dieren in de directe woonomgeving)

VERENIGING VAN BEWONERS
Om bewoners ( huurders en kopers ) de volledige zeggenschap over hun woning en
woonomgeving te waarborgen is een bewonersvereniging noodzakelijk met bindende
afspraken over het gebruik en beheer van de woningen en woonomgeving. Het onderhoud
zal gemeenschappelijk in samenwerking met de woningbouwcorporatie veel efficiënter en
goedkoper kunnen worden georganiseerd.

STRATEGIE
De woningbouwcorporatie zal de bewonersvereniging faciliteren met vergaderruimte en het
aanbieden van woningen op de woningmarkt. De bewonersvereniging en woningcorporatie
dienen schouder aan schouder samen te werken volgens duidelijke afspraken,rechten en
plichten.

PARKEREN IN HET GROEN
De auto is buiten de directe woonomgeving geparkeerd op geringe loopafstand van de
woning .Voor het uitladen van grote boodschappen en verhuizingen kan de auto bij de
voordeur komen. Uiteraard kan ook de brancard en brandweerauto de woningen bereiken.

Blz 2

DUURZAME HOFJES-WONINGEN

ENERGIE BESPAREN
De woningen zijn gebouwd met een EPC=0,5 middels zonnegascombi,
laag-temperatuur, vloerverwarming,wandverwarming,korte warm-waterleidingen,
Thermostatische mengkranen,waterbesparende douche-koppen, hott-fillwasautomaat
en- wasautomaat,buitenschil Rc=5,driedubbel glas met passiefkozijnen
U=0,8, natuurlijke ventilatie met Alusta-systeem. Zongerichte grote ramen.
Zonnecellen op een stijl zuidvlak ( meer rendement in de winter )

GEZOND BINNENKLIM AAT ( allergeenarm )
Natuurlijke ventilatie van Alusta spaart extra energie. Rolstoeltoegankelijk
levensbestendige mogelijkheden om in de toekomst een slaapkamer op de begane
grond te maken met bijbehorende sanitaire voorzieningen. Zeer dichte begane-grondvloeren
met goed geventileerde kruipruimten. Alle ruimten hebben opendraaiende
ramen.Afzuigkap direct naar buiten afgevoerd. Centraal stofzuigsysteem.
Afwerkingsmaterialen zonder emissies van organische stoffen (auro-verf).
Buitenzonwering. harde vloerbedekking ( parket )

DUURZAME MATERIALENKEUZE
De materialen waarmee de woningen worden gebouwd hebben een zeer lage
milieubelasting volgens greencalque ( hsb. en leemafwerking aan de binnenzijde ).
Gemodificeerde houten buiten-gevel-afwerking. Buitenkozijnen van fsc-hout.

KINDERSPEELGELEGENHEID IN HET BESLOTEN WOONHOF
Veilig speelgroen voor kinderen met ondiep veilig water ,overgangen met schoon wit
zand en riet. Grote klimbomen ( extra investering )en serieus gekozen groen op basis
van perma-cultuur.Inrichting volgens het NIBE-boekje “kinderen in de
woonomgeving”

DIEREN IN DE DIRECTE WOONOMGEVING
De directe woonomgeving inrichten volgens het boekje van het NIBE
“dieren in de directe woonomgeving” zodat de juiste vlinders, insecten,vogels enz.
in de woonomgeving aangetrokken worden middels de juiste struiken en bomen.
Nestelkastjes tegen de gevels voor verschillende vogel-soorten.
REGENWATEROPVANG

Het regenwater wordt niet via het riool afgevoerd maar via molgoten over de straten
geleid naar de lager-gelegen vijver, zodat het in het grondwater kan worden
opgenomen. Zoveel mogelijk “open bestrating” zodat overal regenwater wordt
opgezogen in de bodem. Handpomp voor kinderen om met regenwater te spelen.

Blz 3

GROENE ERFSCHEIDINGEN
Op de erfscheidingen worden beuken-hagen geplaatst van 150 cm.hoog.
SCHONE-LUCHT EN GEURIGE , KLEURIGE STRUIKEN EN BOMEN
Omdat geen auto's in de directe woonomgeving worden toegelaten zal de
luchtkwaliteit aanzienlijk verbeteren. Er mogen geen openhaarden en allesbranders
worden gebruikt,alleen tegelkachels en gecertificeerde houtkachels die voldoen aan
toekomstige schone rookgassen-eisen.

AFVAL-CONTAINERS
Ontworpen containerplaatsen zodat de privé-buitenruimten geen stankhinder
ondervinden.

LICHT , ZICHT EN KLEUR
Geen lange straatwanden maar korte huizenblokken waartussen doorkijkmogelijkheden
zijn ontworpen en veel zichtgroen. Vrolijke kleuren ,geen zwart
,donkerbruin en wit .

GEEN ELECTRO-SMOG
In de woningen netvrijschakelaars in de meterkast ,zodat onder bedden en onder
zitplekken geen wirwar van electra-leidingen in de afwerkvloeren elektrische velden
uitstralen. Ook in de woonomgeving geen hoogspanningskabels en zendmasten.

THUIS WERKEN KLEINSCHALIGE KANOORTJES
In de aanbouwen kunnen ook kleine kantoortjes ontstaan waardoor werken en wonen
in de woonwijken wordt mogelijk gemaakt zonder dat er parkeerhinder gaat ontstaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woningbouw
Kantoren
Restauratie
Stedebouw

Categorie:

Woningbouw

 

 

De overige pagina's van dit project kunt u openen door op de voorbeelden hier onder te klikken!